تعبیر خواب حقوق گرفتن و پرداخت دستمزد دیگران

تعابیر خواب پرداخت حقوق، دریافت حقوق و دستمزد و کم و زیاد شدن حقوق را در ادامه ی این مطلب سایت ملکوت 786 می توانید بخوانید که از منابع مختلف در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت. البته که گرفتن حقوق مشخصا با توجه به شرایط می تواند تعبیر های متفاوتی داشته باشد اما مربوط به اعتماد بین فرد حقوق گیرنده و کارفرما در دنیای واقعی است.

2783679627396207 تعبیر خواب

تعبیر خواب حقوق گرفتن و پرداخت دستمزد دیگران

تعبیر خواب حقوق گرفتن و پرداخت دستمزد دیگران,تعبیر خواب دستمزد گرفتن,تعبیر خواب دریافت دستمزد,تعبیر خواب دادن دستمزد,تعبیر خواب حقوق گرفتن,تعبیر خواب کم شدن حقوق,تعبیر خواب زیاد شدن حقوق,تعبیر خواب دستمزد گرفتن از فردی,تعبیر خواب دریافت دستمزد از فردی,تعبیر خواب دادن دستمزد به افراد مختلف,تعبیر و تحلیل خوب گرفتن دستمزد,تعبیر و تحلیل خواب دریافت دستمزد,

تعبیر خواب حقوق گرفتن و پرداخت دستمزد دیگران

آنلی بیتون:
  1.  اگر در خواب حقوقتان كم شده باشد، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان باشيد.
  2.  اگر در خواب مشاهده كنيد كه دستمزد و حقوق زياد شده است، نشان‌دهنده‌ى سود مالى است.
معبرین غربی:
  1. اگر در خواب خود را در حال گرفتن حقوق و دستمزد ببینید به این معناست که شما کار خوبی انجام داده‌اید.
  2. اگر حقوق خود را در پاکتی دریافت کردید بیانگر این است که ارزش‌های ما به وفاداری و وظیفه شناسی گره خورده است.
بيتون مى‌گويد:
  1. اگر در خواب مشاهده كنيد كه كسى به شما حقوق و دستمزد مى‌دهد، بيانگر پيشرفت در كارها است.
  2. اگر در خواب به كسى حقوق بدهيد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.
معبرین غربی: اگر شما به کسی در خواب حقوق دادید این خواب دلالت بر این دارد که احساس می‌کنیم بایستی برای ارائه خدماتی هزینه پرداخت کنیم.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه حقوق گرفته‌ايد، به اين معناست كه به خاطر نعمت‌هايى كه داريد شكر نمى‌كنيد. اگر در خواب شخصى را در حال حقوق گرفتن ببينيد، به اين معناست كه آن فرد دچار گرفتارى مى‌شود.