خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف

تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف

تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف

اگر به تازگی در خواب خود از دست دادن و یا بدست آوردن گردنبند، انگشتر و هر چیز طلایی و همین طور رز را مشاهده فرمائید و احساس می کنید که ممکن است اطلاع تعبیر آن زندگی شما را تغییر دهد، در ادامه ی این مطلب تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف را به شما عزیزان شرح می دهیم.

023860873607367026837 تعبیر خواب
تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف

تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف,تعبیر خواب طلا خریدن,تعبیر خواب طلا فروختن,تعبیر خواب طلا دیدن,تعبير خواب طلا پيدا كردن,تعبیر خواب طلا دزدیدن,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب طلا گرفتن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلا برای مرد,تعبیر خواب طلا هدیه دادن,تعبیر خواب طلای زیاد,تعبیر خواب طلا النگو,تعبیر خواب طلا و جواهر,تعبیر خواب طلای سفید,تعبیر خواب طلا برای زن باردار,تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبیر خواب طلا خوردن,تعبیر خواب طلای بدلی,تعبیر خواب طلا امام صادق,تعبیر خواب طلا از نظر امام صادق

تعبیر خواب زر گردنبند و انگشتر طلا و با ارزش از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید:
 • تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است.
 • اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.
جابر مغربی گوید:
 • تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.
 • اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.
دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.
لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد.
 • ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.
 • این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
 • از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.
 • استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
 • تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی شما می‌گردند به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نمایش می‌دهند.
 • دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • یافتن طلا: دریافت ارث
 • جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
اینم ببین:  تعبیر خواب هدیه و کادو از منابع مختلف
آنلی بیتون می‌گوید:
 • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
 • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
 • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.
نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.