خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف

تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف

تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف

امروز و در این پست قصد داریم به شما عزیزان تعبیر خواب قبرستان، مقره و همین طور دفن مرده را شرح دهیم که هر کسی ممکن است در خواب خود تجربه کند و پس از آن به دلیل مشاهده چنین خوابی به دنبال تعبیر و تحلیل آن خواهد بود، متن کامل تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف را در ادامه بخوانید.

02836738602326087 تعبیر خواب
تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف

تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف,تعبیر خواب قبرستان بقیع,تعبیر خواب قبرستان در شب,تعبیر خواب قبرستان رفتن,تعبیر خواب قبرستان شهدا,تعبیر خواب قبرستان سرسبز,تعبیر خواب قبرستان جدید,تعبیر خواب قبرستان یونگ,تعبیر خواب قبرستان دیدن,تعبیر خواب قبرستان یهودی,تعبیر خواب قبرستان خالی,تعبیر خواب قبرستان از امام صادق,تعبیر خواب قبرستان و جنازه,تعبیر خواب قبرستان تاریخی,تعبیر خواب قبرستان راه رفتن,تعبیر خواب قبرستان سوخته,تعبیر خواب قبرستان وادی السلام,تعبیر خواب قبرستان بزرگ,تعبیر خواب قبرستان خراب شده,تعبیر خواب قبرستان متروک,تعبیر خواب قبرستان مسیحی

تعبیر خواب قبرستان مقبره و دفن مرده از منابع مختلف

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.
ابراهیم کرمانی دلداری اهل زندان (کسانی که در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) است.
حضرت امام جعفر صادق در مورد رویت قبرستان می‌فرمایند که تعبیر این خواب می‌تواند بر سه وجه باشد.
 1. غم
 2. زندان
 3. محنت
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.
 • دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
 • اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.
 • اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.
 • اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آن‌ها است.
 • اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
 • اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می‌آورد.
 • اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می‌چینند و به دنبال پروانه‌ها می‌دوند، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی‌دهید و عزادار نمی‌شوید.
اینم ببین:  تعبیر خواب ساحل دریا ساحل گلی و کشتی در ساحل

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.