خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف

تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف

تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف

تمامی تعابیر مربوط به مضمون و موضوع دیدن روباه در خواب را می توانید در ادامه ی این مطلب از سایت ملکوت 786 و از دسته تعابیر خواب مشاهده کنید، روباه حیوانی است که به مکار بودن مشهور است و اگر برایتان جالب است نظر معبران درباره این حیوان را بدانید، مطلب “تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف” را بخوانید.

2830370369026376027 تعبیر خواب
تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف
محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
  • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می‌شود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می‌ورزند. مراقب باشید، با زیرکی می‌خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.
برايت مى‌گويد:  اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با افراد ناباب همنشين مى‌شويد.
ابراهیم کرمانی:  اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است.
مطیعی تهرانی:
  • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می‌آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می‌آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
  • اگر ببینید روباهی را می‌خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می‌کنید که او نیرنگ و فریب در کار شما می‌کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می‌کند.
اینم ببین:  تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان
لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، به اين معناست كه از نقشه‌اى كه برعليه شما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد.
ابراهیم کرمانی:
  • پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.
  • اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می‌کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می‌شوید.

تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف,تعبیر خواب روباه سفید,تعبیر خواب روباه نارنجی,تعبیر خواب روباه و گربه,تعبیر خواب روباه قرمز,تعبیر خواب روباه کوچک,تعبیر خواب روباه و خرگوش,تعبیر خواب روباه مریض,تعبیر خواب روباه و خروس,تعبیر خواب روباه گرفتن,تعبیر خواب روباه از امام صادق علیه السلام,تعبیر خواب روباه در حال فرار,تعبیر خواب روباه حامله,تعبیر خواب روباه طوسی,تعبیر خواب روباه در منزل,تعبیر خواب روباه مشکی,

تعبیر خواب کشتن گرفتن و پوست روباه از منابع مختلف

 

کانال ملکوت 786

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

02863876023720683620-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف در یکی دیگر از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 4 =