خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف

تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف

تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف

در صورتی که به تازگی خوابی با مضمون و موضوع مشاهده حیوان گربه و همین طور گربه سیاه و یا رنگ های دیگر و حمله این حیوان را تجربه کرده اید به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که در دسته بندی مطالب تعبیر خواب سایت ملکوت 786 تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف را مطالعه فرمائید.

0236807836023607 تعبیر خواب
تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف

تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف,تعبیر خواب گربه سیاه,تعبیر خواب گربه سفید,تعبیر خواب گربه مرده,تعبیر خواب گربه و گنجشک,تعبیر خواب گربه مشکی,تعبیر خواب گربه نارنجی,تعبیر خواب گربه زخمی,تعبير خواب گربه طوسي,تعبیر خواب گربه سفید در خانه,تعبیر خواب گربه سفید و سیاه,تعبیر خواب گربه دیدن,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه بچه,تعبیر خواب گربه دم بریده,تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف,تعبیر خواب گربه سفید ابن سیرین,تعبیر خواب گربه سیاه دیدن,تعبیر خواب گربه سیاه چیست؟,تعبیر خواب گربه سر بریده شده

تعبیر خواب گربه سیاه حمله گربه به انسان از منابع مختلف

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای گربه عبارت‌اند از:
 1. دزد
 2. غماز و طعنه زننده و عیب‌جو
 3. بیماری
 4. زنی مهربان و دلسوز
 5. جنگ و دشمنی
آنلی بیتون:
 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.
 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.
اینم ببین:  تعبیر خواب نوزاد و کودک خردسال از منابع مختلف

تعبیر خواب گربه منوچهر مطیعی تهرانی

 • چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.
 • نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.
 • اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.
 • اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند
 • اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.
 • اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.
 • اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.
 • اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کشتن گربه درویش گردد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.
 • اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.
اینم ببین:  تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه
لوک اویتنهاو می‌گوید: چنگ خوردن از گربه: مانع
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • گربه سیاه: بدبختی
 • گربه وحشی: دوست خطرناک
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی.
لوک اویتنهاو: پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 10 =