خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

در یکی دیگر از پست های سایت ملکوت 786 به شما عزیزان تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف را شرح می دهیم، در واقع اگر حس می کنید که ممکن است این خواب نشانه ای از آینده شما داشته باشد می توانید عناوین مختلف و تحلیل های آن را از منابع متفاوت بخوانید.

083627863702637 تعبیر خواب
تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف,تعبیر خواب یخ,تعبیر خواب یخچال,تعبیر خواب یخچال خریدن,تعبیر خواب یخ زدگی,تعبیر خواب یخچال نو خریدن,تعبیر خواب یخچال فریزر,تعبیر خواب یخ زدن,تعبیر خواب یخمک,تعبیر خواب یخ زدن آب,تعبیر خواب یخچال بزرگ,تعبیر خواب خریدن یخچال نو,تعبیر خواب خریدن یخچال فریزر,تعبير خواب يخچال خريدن,تعبیر خواب خرید یخچال,تعبیر خواب خرید یخچال فریزر,تعبير خواب خريد يخچال,تعبیر خواب فروش یخچال,تعبیر خواب یخچال خریدن در خواب,تعبیر خواب خرید یخچال نو,تعبیر خواب یخ زدگی زمین,تعبیر خواب یخ زدن زمین,تعبیر خواب یخ زدن رودخانه,تعبير خواب يخ زدن,تعبیر خواب یخ زدن خانه,

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاً در سرما)
 • اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است.
 • اگر در تابستان به جمع آوری یخ می‌پردازی، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می‌کنی.
اینم ببین:  تعبیر خواب فاتحه خواندن بر سر مزار و قبر از منابع مختلف
هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می‌کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
 • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می‌ورزند.
 • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می‌کنید، نشانه آن است که در شادی‌های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می‌دهد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • یخ: ناراحتی
 • شکستن یخ: ترس بی‌مورد
منوچهر مطیعی تهرانی: آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات است.
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: روی یخ سر خوردن: تصادف
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قندیل‌های یخ که از لبه پشت بام خانه‌ها آویخته است، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.
 • اگر در خواب قندیل‌های یخ را از دیواری آویخته ببینید، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.
 • دیدن قندیل‌های آویخته از درختان در خواب، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می‌شود.
 • اگر خواب ببینید قندیل‌های یخ از درختان سبز آویخته‌اند، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می‌افکند.
اینم ببین:  تعبیر و تحلیل خانه و بخش های مختلف آن در خواب
هانس کورت می‌گوید: دیدن قندیل‌های یخ در خواب، بیانگر بیماری است.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روی یخ راه بروید، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی، خود را به دردسر می‌اندازید.
 • اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می‌رود، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست.
هانس کورت می‌گوید: راه رفتن بر روی یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتاری است.
لیلا برایت می‌گوید: اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید یخ می‌خورید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.
 • نوشیدن آب یخ در خواب، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.
 لیلا برایت می‌گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.
کانال ملکوت 786

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

083268063780263-310x165 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب یتیم و یتیم خانه

تعبیر و تحلیل خواب یتیم و یتیم خانه در یکی دیگر از عناوین و مطالب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پانزده =