آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

در این مطلب از سایت ملکوت 768 قصد داریم به شما شرح دهیم که تعیبر صحیح و معتبری که برای خواب دیدن دریا و آب دریا از زمان گذشته نقل شده است چیست و چگونه می توانید مفهوم صحیح تعبیر خواب خود را بفهمید.

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا را در ادامه ی این مطلب می توانید بخوانید که به طور کامل سوالات شما در مورد خوابی که دیده اید پاسخ خواهند داشت.

ضمن این که خواب دریا اقسام مختلفی دارد و برخی ممکن است به شکل دقیقی خواب دریا دیده و برخی در کنار آن چیز های دیگری را نیز در خواب خود به یاد آورند.

32736293263277 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

تعیبر خواب معتبر و صحیح دریا,تعبیر خواب دیدن دریا,تعبیر معتبر و واقعی دیدن خواب دریا,تحلیل برای خواب دریا,تعبیر های دیدن خواب دریا,تعبیر و تحلیل خواب آب دریا,تعیبر خواب نوشیدن آب دریا,تعبیر خوردن آب دریا,تعیبر آب سرد دریا,تعبیر آب گرم دریا,تعیبر خواب دریا و آب,تعبیر های خواب دیدن آب دریا,تعبیر و تحلیل دقیق آب دریا,

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

یوسف پیامبر علیه السلام گوید:
 دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد و بعضی گویند که تعبیر آب دریا در خواب به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

در نفایس الفنون آورده شده است:

 اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. در جای دیگری نوشته است اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *