آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی

تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی

گاهی ممکن است افراد در خواب خود بافندگی یا بافتن را ببینند که هر کدام در شرایط خاص خود تعابیری را دارد که باید به درستی بررسی شوند.

تعبیر خواب بافتن، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر دیدن بافتن در خواب می توانند دسته های متفاوتی برای بررسی تعبیر صحیح آن خواب باشند و مهم است که شما هر چه دقیق تر خواب خود را ببینید.

تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی را امروز در اختیار شما عزیزان و همراهان همیشگی سایت ملکوت 786 قرار می دهیم. اگر چنین خوابی را دیده اید تعبیرش را می توانید در ادامه ی همین مطلب مشاهده کنید.

27382732673672 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی

تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی,تعبیر خواب بافندگی مرده,تعبیر خواب بافندگی فرش,تعبیر خواب میل بافندگی,تعبیر خواب بافتن قالی ابریشم,تعبیر خواب بافتن قالی ابریشمی,تعبیر بافتن مو,تعبیر بافتن لباس در خواب,تعبیر بافتن کلاه در خواب,تعبیر بافتن موی سر,تعبیر بافتن تابلو فرش,تعبیر بافتن لباس,تعبیر بافتن موی سر در خواب,تعبیر بافتن موها,تعبیر بافتن لیف,تعبیر بافتن موی دختر,تعبیر بافتن موی بلند,تعبیر بافتن قالیچه,

تعبیر و تحلیل خواب بافتن و بافندگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی.

 

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید.

 

مطیعی تهرانی: بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

 

بیتون می‌گوید: اگر مردی خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، نشانه آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت.
مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه، خواب او می‌گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می‌بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می‌گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می‌آورد.

 

آنلی بیتون:
  • اگر دختری خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد.
  • اگر خواب ببینید که کارخانه ریسندگی که در آن کار می‌کنید ویران می‌شود، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *