تعبیر و تحلیل خواب تبخال از منابع معتبر

تعبیر خواب تبخال بر روی صورت را در این مطلب به شما عزیزان شرح خواهیم داد که بر اساس تعبیر های غربی آمده است و نشان از پرداخت قرض و وام و مربوط به ادای دین است.

به همین منظور اکثر افراد وقتی چنین خوابی را می بینند به دنبال تعبیر هستند و در پی این هستند که تعبیر آن را مرتبط با چیز های دیگری غیر از قرض و وام بیابند، اما واقعیت موضوع همین است.

238607603792306706 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب تبخال از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب تبخال از منابع معتبر,تعبیر خواب تبخال روی بینی,تعبیر خواب دیدن تبخال روی لب,تعبیر خواب جوش صورت,تعبیر خواب جوش چرکی,تعبیر خواب جوشیدن آب از زمین,تعبیر خواب جوشکاری,تعبیر خواب جوش روی صورت,تعبیر خواب جوشاندن شیر,تعبیر خواب جوش روی دست,تعبیر خواب جوش سر سفید,تعبیر خواب جوش صورت دیگران,تعبیر خواب جوشیدن چشمه,تعبیر خواب جوش زدن کمر,تعبیر خواب جوش چرکی سفید,تعبیر خواب جوش چرکی روی بدن,تعبیر خواب جوشیدن آب,تعبیر خواب جوش چرکی در پیشانی,تعبیر خواب جوش سر سیاه,تعبیر خواب جوش چرکی روی شکم,تعبیر خواب جوش,

تعبیر و تحلیل خواب تبخال از منابع معتبر

مطیعی تهرانی می‌گوید: پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است.
  • در خواب نیز دیدن آبله و یا تبخال روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله‌ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد.
  • تبخال در صورت شرمندگی است
  • آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می‌آورید.
  • آبله در پا کسالت است و خستگی.