تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج

تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج

تعابیر خواب مربوط به اغذیه نیز یکی از دسته های خاص هستند که در مورد آن ها عموما به یک قصد خوابی اطلاع از اتفاقی در آینده می دهد، مواردی مانند ته دیگ برنج و یا ماکارونی که البته در برخی مواقع تفاوت چندانی در تعبیر با هم نخواهند داشت.

اما ما در ادامه ی همین مطلب، قصد داریم تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج را از دیدگاه کتب و تعبیرکنندگان مختلف به شما عزیزان شرح دهیم.

2738637093607360719 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج

تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج,تعبیر خواب ته دیگ زعفرانی,تعبیر خواب ته دیگ نذری,تعبیر خواب ته دیگ سوخته,تعبیر خواب ته دیگ ابن سیرین,تعبیر خواب ته دیگ طلایی,تعبیر خواب ته دیگ سیب زمینی,تعبیر خواب ته دیگ غذا,تعبیر خواب ته دیگ امام صادق,تعبیر خواب ته دیگ چرب,تعبیر خواب ته دیگه,تعبیر خواب ته دیگ پلو,تعبیر خواب ته دیگ عدس پلو,تعبیر خواب ته دیگ سیاه,تعبیر خواب ته دیگه سوخته,

تعبیر و تحلیل خواب ته دیگ نان ماکارونی و برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • اگر در خواب ببینیم که پلو پخته و بخشی بزرگ از آن ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری است که به آن امید زیاد داشتیم و داریم. چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده به شوهرش زیان مالی وارد می‌آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد.
  • ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر است.
  • اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید خوب است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته دیگ غم مالی است نه عاطفی و احساسی و به زبان دیگر (کاسه کوزه ای) است که بر سر بیننده خواب شکسته و در پایان کار همه گناهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته دیگ می‌افکند. چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می‌کنیم و می‌خوریم با غم و غصه ای که اتفاق و دنباله‌اش به ما رسیده دست و پنجه نرم می‌کنیم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها است. اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده‌اند خواب شما خبر می‌دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می‌شوید.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *