تعبیر و تحلیل خواب جانماز و سجاده

تعبیر و تحلیل خواب جانماز و سجاده

دین خواب جانماز و سجاده با توجه به شرایط رخداد و همین طور موقعیتی که شما یا هر فرد دیگری در خواب قرار گرفته اید می تواند متفاوت باشد، ما از جانماز و سجاده برای عبادت خدای متعال استفاده می کنیم و قطعا مشاهده آن در خواب نیز می تواند بسیار نیکو باشد. در ادامه تعبیر این خواب را مشاهده فرمائید.

230679362936027 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب جانماز و سجاده

تعبیر و تحلیل خواب جانماز و سجاده,تعبیر خواب سجاده گرفتن,تعبیر خواب سجاده مشکی,تعبیر خواب سجاده کثیف,تعبیر خواب سجاده نورانی,تعبیر خواب سجاده از امام صادق,تعبیر خواب سجاده گرفتن از مرده,تعبیر خواب سجاده و چادر نماز,تعبیر خواب سجاده و مهر نماز,تعبیر خواب سجاده دادن به مرده,تعبیر خواب سجاده طلایی,تعبیر خواب سجاده و مهر,تعبیر خواب سجاده قهوه ای,تعبیر خواب سجاده ترمه,تعبیر خواب جانماز ترمه,تعبیر خواب جانماز ابن سیرین,تعبیر خواب جانماز سفید هدیه گرفتن,تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن,تعبیر خواب جانماز هدیه دادن,تعبیر خواب جانماز خریدن,تعبیر خواب جانماز گرفتن,تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب جانماز گرفتن از مرده,تعبیر خواب جانماز قرمز,تعبیر خواب جانماز برای مرده,تعبیر خواب جانماز به مرده دادن,تعبیر خواب جانماز دیدن,تعبیر خواب جانماز,تعبیر خواب جانماز امام صادق,تعبیر خواب جانماز و مهر,

تعبیر و تحلیل خواب جانماز و سجاده

مطیعی تهرانی: اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.
مطیعی تهرانی:
  1. اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
  2. اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *