آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن

تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن

تعبیر خواب حشرات موزی عموما در مواردی است که آن ها روی بدن ما، صورت، دست، چشم می نشینند و یا به شکل دلهره آوری دیده می شوند؛ برخی از معبران آن را اتفاقی بی اهمیت در زندگی می دانند که ممکن است مربوط به رویداد های آینده در زندگی فرد باشد.

در ادامه برای تعابیر بیشتر به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن را مشاهده فرمائید.

7836739607936702960273 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن

تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن,تعبیر خواب حشره بزرگ,تعبیر خواب حشره در گوش,تعبیر خواب حشره در موی سر,تعبیر خواب حشره در غذا,تعبیر خواب حشره کفشدوزک,تعبیر خواب حشره در چشم,تعبیر خواب حشره در مو,تعبیر خواب حشره گزنده,تعبیر خواب حشره روی پا,تعبیر خواب حشره هزارپا,تعبیر خواب حشره زرد,تعبیر خواب حشره سبز رنگ,تعبیر خواب حشره کش,تعبیر خواب حشره ساس,تعبیر خواب حشره مرده,تعبیر خواب حشره دو دم,تعبیر خواب حشره ناشناس,تعبیر خواب حشره کرم,تعبیر خواب حشره و سوسک,تعبیر خواب حشره سمی,

تعبیر و تحلیل خواب حشرات موزی و گزیده شدن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد.
مطیعی تهرانی:
  1. چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می‌گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می‌فرماید.
  2. اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می‌شود
مطیعی تهرانی: اگر ببینید روی لب‌هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می‌کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب‌های کسی دیگر ببینید.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. دیدن پشه در خواب، نشانه آن است که بیهوده سعی می‌کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.
  2. اگر خواب ببینید پشه‌ها را می‌کشید، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت.
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدیم پشه یا پشه‌ها ما را می‌گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می‌کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می‌کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می‌کند و عمل او موجب ناراحتی می‌شود. اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده‌اید.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *