تعبیر و تحلیل خواب حلقه ازدواج و انگشتر ازدواج

تعبیر و تحلیل خواب حلقه ازدواج و انگشتر ازدواج

در واقع همان طور که می دانیم حلقه نشانی است از پیوند و ایجاد تعهد در زندگی که ممکن است شما در خواب نیز آن را مشاهده کنید، در چنین مواردی عموما تعابیر خواب یک مفهوم خاص را می رسانند و آن هم نشان از وحدت و همدلی می باشد و یا حتی در برخی موارد وضع پیوند جنین است.

728360736720967 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب حلقه ازدواج و انگشتر ازدواج

تعبیر و تحلیل خواب حلقه ازدواج و انگشتر ازدواج,تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا سفید,تعبیر خواب حلقه ازدواج گشاد,تعبیر خواب حلقه ازدواج نقره,تعبیر خواب حلقه ازدواج برای زن متاهل,تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست راست,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ مرد,تعبیر خواب حلقه ازدواج برای مرد,تعبیر خواب حلقه ازدواج پلاستیکی,تعبیر خواب حلقه ازدواج با نگین قرمز,تعبیر خواب حلقه ازدواج تنگ,تعبیر خواب حلقه ازدواج امام صادق,تعبیر خواب حلقه ازدواج ساده,تعبیر خواب حلقه ازدواج برای دختر مجرد,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ,تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته شده,تعبیر خواب حلقه ازدواج ابن سیرین,تعبیر خواب حلقه ازدواج حضرت یوسف,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست دیگران,تعبیر خواب حلقه ازدواج سیاه,

تعبیر و تحلیل خواب حلقه ازدواج و انگشتر ازدواج

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید، نشانه آن است که کارهایی جدید انجام می‌دهید و در به ثمر رساندن آن‌ها توفیق می‌یابید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: گم کردن حلقه ازدواج: دردسر و ناراحتی، رنجش
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید حلقه ازدواج خود را جایی گم کرده‌اید، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت.
برايت مى‌گويد: پيدا كردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می‌گیرد، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد.
لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه حلقه‌ى ازدواجتان را از دست خود درمى‌آوريد، به اين معناست كه كارهاى نادرستى انجام مى‌دهيد.
آنلی بیتون:
  1. اگر در خواب حلقه ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارند و به تفریحات نامشروع می‌پردازید
  2. اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید، نشانه آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن حلقه شکسته در خواب، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است. اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهند شد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *