آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب سبزی و ترخون از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب سبزی و ترخون از منابع معتبر

یک بار دیگر و در سایت ملکوت 786، مرجع ادعیه و اذکار قرآنی و اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم و قصد داریم تعبیر خواب سبزی و یا ترخون و موارد و مضامین مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهیم.

این تعبیر می تواند مربوط به پخته شدن سبزی و یا دیدن ترخون در خواب باشد که هر کدام از آن ها تعبیر خاص خود را دارند.

2836037096370367 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب سبزی و ترخون از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب سبزی و ترخون از منابع معتبر,تعبیر خواب ترخون خشک,تعبیر خواب خوردن ترخون,تعبیر خواب سبزی خورشتی,تعبیر خواب سبزی تره,تعبیر خواب سبزی,تعبیر خواب سبزی آش,تعبیر خواب سبزی کاشتن,تعبیر خواب سبزی گشنیز,تعبیر خواب سبزی ریحان,تعبیر خواب سبزی نعناع,تعبیر خواب سبزی خشک,تعبیر خواب سبزی پلو با ماهی,تعبیر خواب سبزی نذری,تعبیر خواب سبزی گرفتن,تعبیر خواب سبزی شستن,تعبیر خواب سبزی خرفه,تعبیر خواب سبزی خرد شده,تعبیر خواب سبزی اسفناج,تعبیر خواب سبزی نعنا,تعبیر خواب سبزی شنبلیله,تعبیر خواب سبزی تربچه,تعابیر خواب سبزی

تعبیر و تحلیل خواب سبزی و ترخون از منابع معتبر

محمدبن سیرین گوید: سبزی ترخون مردی بدگوهر بدکردار است. اگر بیند ترخون داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که از آن مرد وی را مضرت و زیانی رسد. اگر بیند ترخون به کسی داد، یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که از صحبت چنین مردی جدائی جوید و از او دور شود.
برخی از معبران نوشته‌اند ترخون زن چابک و زرنگ و ریزنقش و پرتحرک است. زنی که در عین زیبایی و ظرافت، زیاد حرف می زند و زبانش تلخ است و سخنان نیشدار می‌گوید و چنانچه در خواب دیدیم دسته ای ترخون داریم یا از زمین کندیم با زنی دارای این خصوصیات رو به رو می‌شویم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در واقع ترخون پیام آور بهار است و دیدن آن در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم. دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *