آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر

به شما عزیزان در این مطلب از سایت ملکوت 786 تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر را شرح می دهیم که بر اساس گفته های معبران مختلف عموما مربوط به تفکر و یا ویژگی هایی است که افراد در گذشته داشته و در حال حاضر از این ویژگی ها کم تر از پیش استفاده می کنند و یا این که چنین ویژگی هایی کم تر به چشم می آیند.

2738263796073906273 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر,تعبیر خواب چوب دستی,تعبیر خواب چوب درخت,تعبیر خواب چوب کبریت,تعبیر خواب چوب شکسته,تعبیر خواب چوب دارچین,تعبیر خواب چوب هیزم,تعبیر خواب چوب نی,تعبیر خواب چوبه دار,تعبیر خواب چوب ماهیگیری,تعبیر خواب چوب جادو,تعبیر خواب چوب سوخته,تعبیر خواب چوب مسواک,تعبیر خواب چوب سیگار,تعبیر خواب چوب پنبه,تعبیر خواب چوب سرمه,تعبیر خواب چوب بلوط,تعبیر خواب چوب میخک,تعبیر خواب چوب زدن,تعبیر خواب چوب رختی,تعبیر خواب چوب بزرگ,

تعبیر و تحلیل خواب چوب یا اشیای چوبی از منابع معتبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهایی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می‌گوید و نفاق ایجاد می‌کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی‌شود. این نوع اشخاص در خواب‌های ما به صورت چوب و تخته تجسم می‌یابند. به خصوص چوب‌هایی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند و یا این که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی‌شوند. چوب را در خواب در انواع و اشکال می‌توان دید و با توجه به تأویل فوق تعبیر خواب دشوار نیست.
محمدبن سیرین گوید: چوب در خواب دیدن، نفاق است و بعضی از معبران گویند: چوب در خواب مردی است که در نفاق است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  1. بریدن چوب: ضرر و زیان
  2. حمل چوب: شما دچار مشکلات مادی حاد خواهید شد
  3. خرید چوب: غم و غصه
  4. چوب صمغ دار: نقشه‌هایتان به انجام نخواهد رسید
  5. خرده چوب خشک: پول بدستتان خواهد رسید، یا مال غیر منتظره ای به شما داده می‌شود
 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته کمد، اشیا چوبی و مبلمان و اشیا منقولی که از چوب ساخته می‌شوند در خواب‌های ما وبال هستند مگر در چوبی که تعبیر جداگانه دارد. چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاری و مردم منافق‌اند. اگر در خواب ببینید که یک کمد چوبی یا مبل خریده اید برای خود وبال و گرفتاری درست می‌کنید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب‌های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز به آن‌ها الفت نگرفته‌ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار می‌شود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل می‌شود نمی‌توان به آسانی دور انداخت و بیرون از خانه نهاد. چون تعبیر درباره چوب و اشیا چوبی بسیار گسترده است کلیات را نقل می‌کنم تا خودتان بتوانید خوابی را که دیده‌اید تعبیر کنید. انشا الله خیر است.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *