تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب

تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب

در این مطلب از سایت ملکوت 786 به شما تعبیری را شرح خواهیم داد که ممکن است برخی آن را در خواب دیده و نیاز به تعبیرش داشته باشند. از این رو اگر شما به تازگی این خواب را دیده اید پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا اداماه مطالعه نمائید.

تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب چند قسمت دارد و ما در اینجا سعی کرده ایم که تمام آن ها را توضیح داده و البته باید توجه کنید که کدام به شرایط خواب شما نزدیک تر است. زیرا در تعبیر تمام جزئیات مهم خواهد بود.

723236923672627 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب

تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب,تعبیر خواب بهشت و جهنم,تعبیر خواب بهشتی شدن,تعبیر خواب بهشت زهرا,تعبیر خواب بهشت در خواب,تعبیر خواب بهشت ابن سیرین,تعبیر خواب بهشت منوچهر مطیعی,تعبیر خواب هشت پا,تعبیر خواب بهشت گم شده,تعبیر خواب پرنده بهشتی,تعبیر خواب میوه بهشتی,تعبیر خواب در بهشت بودن,تعبیر خواب باغ بهشت,تعبیر خواب دیدن بهشت زهرا,تعبیر خواب غذای بهشتی,تعبیر خواب سیب بهشتی,

تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب

محمدبن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی.

 

جابرمغربی گوید: اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می‌رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

 

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است
  1. علم
  2. زهد
  3. منت
  4. شادی
  5. بشارت
  6. ایمنی
  7. خیروبرکت
  8. نعمت
  9. سعادت
ابن سیرین: اگر بیند از میوه‌های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد.

 

محمد ابن سیرین: اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد.. 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *