تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران

تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران

تعابیر خواب در دنیای اینترنت بسیار هستند و منبع بیشتر آن ها نیز کتبی است که در این زمینه چاپ شده است و یا برخی از منابع خارجی که تعابیر را قرار داده و بسیاری از آن ها نیز توسط منابع تایید نمی شوند.

اما سعی کرده ایم که بهترین و نزدیک ترین تعبیر به هر موضوع و مضمون خواب را در اختیار شما قرار دهیم و امروز هم تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران را کامل شرح خواهیم داد پس این مطلب را تا انتها مطالعه کنید، بخصوص اگر خواب بارش باران را دیده اید.

27362932327 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران

تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران و برف,تعبیر خواب بارانی,تعبیر خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب باران و سیل,تعبیر خواب باران و رعدوبرق,تعبیر خواب باران نم نم,تعبیر خواب باران سنگ,تعبیر خواب باران و چتر,تعبیر خواب باران و سرسبزی,تعبیر خواب باران باریدن در شب,تعبیر خواب باران و طوفان شدید,تعبير خواب باران از سقف خانه,تعبیر خواب باران در عروسی,تعبير خواب باران گل آلود,تعبیر خواب باران شور,تعبیر خواب باران و رنگین کمان,تعبیر خواب باران شهاب سنگ,تعبیر خواب باران خون,تعبیر خواب باران گلی,

تعبیر و تحلیل معتبر خواب باران

حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

 

دانیال نبی:
  1. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
  2. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

 

آنلی بیتون: دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

 

دانیال نبی: اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

 

 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *