آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج

تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج

دیدن برنج در خواب نیز تعابیر خاص خود را دارد و اگر شما به تازگی چنین خوابی را دیده اید ما در این مطلب از سایت ملکوت 768 قصد داریم تعبیر صحیح و معتبر این خواب را به شما عزیزان بازگو کنیم.

تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج ممکن است با توجه به مضمون تعابیر مختلفی داشته باشد. اما معمولا درباره ی خواب برنج می توان حدس زد که چه تعبیری می تواند داشته باشد و سرانجام شما بعد از دیدن این خواب چه خواهد بود.

27369267396237 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج

 

تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج,تعبیر خواب برنج پخته,تعبیر خواب برنج خام,تعبیر خواب برنج خوردن,تعبیر خواب برنج و مرغ,تعبیر خواب برنج نذری,تعبیر خواب برنج خشک,تعبیر خواب برنج خریدن,تعبیر خواب برنج پخته خوردن,تعبیر خواب برنج و مرغ پخته,تعبیر خواب برنج و ماهی,تعبیر خواب برنج سفید,تعبیر خواب برنج و گوشت,تعبیر خواب برنج و کباب,تعبیر خواب برنج پخته چیست,تعبیر خواب برنج کاشتن,تعبیر خواب برنج نذری گرفتن,تعبیر خواب برنج شستن,تعبیر خواب برنج و مرغ خوردن,تعبیر خواب برنج خیس کرده,تعبیر خواب برنج هدیه گرفتن

تعبیر و تحلیل معتبر خواب برنج

محمدبن سیرین گوید: تعبیر دیدن برنج به دست آوردن مال و اموال با سختی و مشقت می‌باشد(به اندازه‌ای که دیده‌ای).
حضرت امام جعفر صادق فرمایند:
دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.
  1. مال
  2. حاجت
  3. خیر و منفعت
یوسف نبی علیه السلام درباره ی این خواب می فرمایند: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دانه‌های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می‌دهید که البته درست نیست.
آنلی بیتون می‌گوید: خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد.

 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *