تعریف سحر و طلسم

مطلب ذیل در مورد تعریف سحر و طلسم و چیستی آن است.

در تعریف سحر و طلسم و انجام آن باید گفت:

سحر عبارت است نوعی تاثیر نفسانی  که البته علمی است مانند سایر علوم و قواعد و مقررات و احکام خاصی بر آن مترتب است و قریب به شصت جا در قرآن کریم به آن اشاره شده است. بطور خیلی مختصر و موجز باید گفت که سحر و طلسم عبارت است از اتفاق و توافق میان انسان فاجر و شیطان یا شیاطین کافر بر تحریک و برانگیختن انسان به ارتکاب گناهان آشکار و پنهان. (نعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم). این اتفاق (انجام سحر و طلسم) یا از طریق عبادت و ریاضت تسخیری کواکب (تسخیر کواکب سبعه مثل تسخیر شمس و مریخ و مشتری و زحل و از این قبیل با رعایت بخورات و زمان و مکان خاص است) یا اینکه از طریق خواندن اوراد و اذکاری مخصوصه وغیر معمول یا عزائم و طلسماتی خاص که دارای فحوای شرکیه و کفریه به زبانهای غیر مانوس مثل سریانی و عبری و از این قبیل هستند و به همراه انجام بخورات مخصوصه میباشد و به نحوی انجام میشود که شیاطین (موکلین کافر) دعوت و عزیمت آن فرد معزم را اجابت میکنند و امور غیر معمول را بدین واسطه انجام میدهند ( که این امر معروف به سحر و جادوست.)

برای دور کردن تاثیرات سحر و طلسم و دفع شیاطین، ادعيه فراواني وجود دارد. به عنوان مثال دعای عظیم الشان ذیل بسیار نافع و مجرب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(( نودی باسم یا محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم من خاف فی الأرض جانا أو شیطانا فلیقل حین یدخله الروع یا اللّه الإله الأکبر القاهر، بقدرته جمیع عباده و المطاع لعظمته عند کل خلیقته و الممضی مشیئته لسابق قدره أنت تکلأ ما خلقت باللیل و النهار و لا یمنع من أردت به سؤلی بشیء دونک من ذلک السوء و لا یحول أحد دونک بین أحد و ما ترید به من الخیر کل ما یرى و ما لا یرى فی قبضتک و جعلت قبائل الجن و الشیاطین یرونا و لا نراهم و إنا لکیدهم خائف فأمنی من شرهم و باسهم بحق سلطانک العزیز یا عزیز )).

توجه:

همیشه معوذتین (سوره های مبارکه فلق و ناس) را بخوانید.

قرائت یا نوشتن حرز شریفه مذکور با گلاب و زعفران بر روی کاغذ بدون خط و نگهداشتن نافع است.

التماس دعا