تعیبر و تحلیل خواب تمساح و خزنده دریا

در خدمت شما عزیزان هستیم در سایت ملکوت 786 با تعبیر و تحلیل معتبر خواب تمساح و به طور کلی خزنده هایی که در آب هستند و عموما مشاهده تمساح در خاوب نشان از حلیه و نیرنگ و مکاری است و قطعا در خواب نیز می تواند چنین شرایطی را برای انسان ها ایجاد کند.

در ادامه ی این مطلب شما می توانید تعیبر و تحلیل خواب تمساح و خزنده دریا را مشاهده فرمائید.

238673967396237627 تعبیر خواب

تعیبر و تحلیل خواب تمساح و خزنده دریا

تعیبر و تحلیل خواب تمساح و خزنده دریا,تعبیر خواب تمساح مرده,تعبیر خواب تمساح آبی,تعبیر خواب تمساح سبز,تعبیر خواب تمساح سیاه ابن سیرین,تعبیر خواب تمساح امام صادق,تعبیر خواب تمساح و مار,تعبیر خواب تمساح سبز در خانه,تعبیر خواب تمساح قرمز,تعبیر خواب تمساح کوچک سفید,تعبیر خواب تمساح سبز بزرگ,تعبیر خواب تمساح کوچک در خانه,تعبیر خواب تمساح امام جعفر صادق,تعبیر خواب تمساح از نظر ابن سیرین,تعبیر خواب تمساح از دید امام صادق,تعبیر خواب تمساح منوچهر مطیعی,تعبیر خواب تمساح یا کروکودیل,تعبیر خواب تمساح سیاه در خانه,تعبیر خواب تمساح در استخر,تعبیر خواب تمساح حضرت یوسف علیه السلام,

تعیبر و تحلیل خواب تمساح و خزنده دریا

 دیدن تمساح به گفته معبران غربی دزدی است با خصوصیات حیله‌گری و مکار بودن. در مواجه با چنین فردی هم دشمنان شما احساس خطر می‌کنند و هم دوستانتان و هیچ کدام از این گروه‌ها احساس امنیت نمی‌کنند.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تمساح در خواب، علامت آن است که صمیمی‌ترین دوستان شما را فریب می‌دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می‌گذارید، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید.
لیلا برایت می‌گوید:کشتن تمساح در خواب، نشانه‌ی آن است که دشمنان را شکست می‌دهید.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.