دعای جلب محبت و رفع بدخلقی همسر سریع الاثر

امروز و در این مطلب از سایت ملکوت 786 یک بار دیگر رهگشایی برای زندگی مشترک به شما عزیزان شرح می دهیم که در واقع به عنوان دعای جلب محبت و رفع بدخلقی همسر و همین طور رهایی از فال بد شناخته می شود و بار ها تجربه شده است و سبب می شود اگر در شرایط سخت و بد هستید از آن ها رها شده و اگر فکر می کنید زندگی تان پر از پیچ و خم و سختی شده است بزودی موفقیت های خوبی برای شما حاصل خواهد شد و تمامی این حالات را از خود دور می کنید.

3786273826320637 دعا و ختم مجرب مهر و محبت

دعای جلب محبت و رفع بدخلقی همسر سریع الاثر

دعای جلب محبت و رفع بدخلقی همسر سریع الاثر,دعای جلب محبت شوهر,دعای جلب محبت از راه دور,دعای جلب محبت دیگران,دعای جلب محبت پسر,دعای جلب محبت معشوق از راه دور,دعای جلب محبت دختر,دعای جلب محبت زن به شوهر,دعای جلب محبت فوری از راه دور,دعای جلب محبت بر شیرینی,دعای جلب محبت خانواده شوهر,دعای جلب محبت پدر و مادر,دعای جلب محبت به شیرینی,دعای جلب محبت مرد,دعای جلب محبت  پسر,دعای جلب محبت سوزاندنی,دعای جلب محبت والضحی,دعای جلب محبت بر روی سیب,دعای جلب محبت فوری,دعای جلب محبت زن و شوهر,دعای جلب محبت افراد,دعای رفع مشکلات خانوادگی سریع الاثر,

دعای جلب محبت و رفع بدخلقی همسر سریع الاثر

رسول اکرم (ص) فال خوب زدن را دوست می داشت، و فال بد زدن را خوش نداشت و می فرمود: هر کس چیز ناخوشایندی دید که به نظرش بد جلوه می آید این دعا را بخواند.

«اللهم لا یوتی الخیر الا انت، و لا یدفع السیئات اانت و لا حول و لا قوه الا بک»«خدایا! خوبی را کسی جز تو نمی دهد، و بدیها را کسی جز تو دفع نمی کند، و هیچ جنبش و نیرویی نیست مگر به کمک تو.»