دعای دفع غم و غصه – دعای ناراحتی و گرفتاری

دعای-حفظ-از-بلا-1-150x150 ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب

دعای دفع غم و غصه – دعای ناراحتی و گرفتاری

جهت از بین رفتن هم و غم و ناراحتی

دعایی که ذیلا بیان میشود از جمله تعویذات آسان و کاربردی برای دفع هرگونه غم و ناراحتی است.

برای از بین رفتن غم و ناراحتی ، تعویذ شریف ذیل را در کاغذ بدون خط بنویسد و آنرا در آب جاری بیاندازد. به اذن و اراده خداوند متعال غم و اندوهش بطور کامل از بین میرود. در کتاب مکارم الاخلاق بر این دعا تاکید شده است. مجرب است.

 

(بسم اللّه الرحمن الرحیم

من العبد الضعیف الى المولى الجلیل رب انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین فاکشف عنى ضر ما انا فیه و اکشف عنى همى و فرج غمى بحق محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین ) .

توجه شود :

بهتر است صبح روز جمعه و با گلاب و زعفران و در کاغذ بدون خط بنویسد.

هنگام نوشتن طهارت ظاهری و باطنی داشته باشد. رو به قبله بنشیند و بنویسد.

 *****

دعای دفع غم و غصه , دعای دفع غم و ناراحتی , دعای ناراحتی و گرفتاری , دعای رفع ناراحتی و اندوه , دعای مشگل گشا , دعای رفع مشکل , دعای رفع اندوه شدید  , دعای رفع غم و ناراحتی شدید , دعای برطرف شدن هم و غم , دعای رفع هم و غم و گرفتاری , دعای رفع غم و ناراحتی دعای دفع غم و غصه – دعای ناراحتی و گرفتاری