دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم

telesm41 احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار باطل السحر و چشم زخم متفرقه

دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم , باطل کردن طلسم مجرب , دعا نویس خوب در قم , دعای باطل شدن سحر و طلسم , دعای باطل کردن طلسم ,دعای جلوگیری از طلسم

(حرز ذيل)  بر رقعه اى نوشته شود و بر سحر شده بياويزند:

( قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطه ان الله لا يصلح على المفسدين ، و يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون واوحينا الى موسى اءن اءلق عصاك فاذا هى تلقف ما ياءفكون ، فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون ، فغلبوا هنالك و انقلبوا صاغرين .)

 

حرزی ديگر
هفت بار بر سحر شده بخواند: ( سنشد عضدك باءخيك ، و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآ ياتنا اءنتما و من اتبعكما الغالبون.)

مكارم الاخلاق ، حسن بن فضل بن حسن طبرسى، ترجمه عبد الرحيم عقيقى بخشايشى.

قواعد:

در هنگام نوشتن رقعه شرايط عمومی نوشتن دعا رعايت شود.

با گلاب و زعفران و در كاغذ بی خط باشد.

التماس دعا

 

ذکری مجرب برای کارگشایی جمیع حاجات

در کتاب بحر المنافع از یک اسم هندی (به عنوان اسم اعظم) یاد شده که هر گاه کار مهمی پیش بیاید این ذکر را تکرار کند و در پی کار مهم برود : کلمه اهنوس را هفت مرتبه تکرار کند.

لوح اهنوس برای کارگشایی و باطل السحر و افزایش رزق و روزی و در واقع برای جمیع حاجت کاربرد دارد.

لوح اهنوس برای کارگشایی و باطل السحر و افزایش رزق و روزی و در واقع برای رسیدن به هر حاجتی مورد استفاده قرار میگیرد  و معمولا بر روی فلز نقره یا هفت جوش انجام میشود.

*****
, , , , , دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم , باطل السحر , باطل سحر , باطل کردن طلسم مجرب , دعا نویس خوب در قم , دعای باطل شدن سحر و طلسم , دعای باطل کردن طلسم ,دعای جلوگیری از طلسم , روش قرآنی ابطال طلسم , باطل السحر قرآنی