دعای پیشگیری و درمان طلسم – ابطال طلسم منزل

0

 

دعای پیشگیری و درمان طلسم - ابطال طلسم منزل
دعای پیشگیری و درمان طلسم – ابطال طلسم منزل

دعای پیشگیری و درمان طلسم – ابطال طلسم منزل

 

دستورالعملی دیگر برای رفع سحر و جادو و چشم زخم

برای باطل شدن هر گونه طلسم و جادو و چشم زخم در ابتدا با نام خدا و نیت خالصانه ودر مکان پاک هر کدام از سوره ها و ایه های زیر را به نیت رفع و ابطال چشم زخم و جادو ۱۰ بار قرائت کندو به ظرف آبی پاک فوت کند.
☀️توحید☀️فلق☀️آیه الکرسی☀️زلزله
☀️الرحمن(آیه ۳۳) ☀️،۷جن(۵ آیه اول)،☀️صافات(۱۰ آیه اول)☀️

و با ان ۳ یا ۷ شب به نیت رفع جادو غسل کنید .این آب باید،داخل غذا ریخته شود .نیروهای مزاحم دور میشوند و به ارامش میرسید ان شا الله.
و برای رفع چشم زخم زمانی که
با این اب وضو بگیرید اثر چشم زخم از بین میرود.

دستورالعملی دیگر برای رفع سحر و جادو و چشم زخم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =