خانه / دستورالعمل و نسخه مجرب

دستورالعمل و نسخه مجرب

دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی

EE70822A-CD55-4DFD-9AAD-931E53FF29D8-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی پرداخته ایم. دعای پیروزی بر دسمنان و کارگشایی و رفع ناراحتی و اندوه وغم دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای پیروزی …

بیشتر بخوانید »

دعای سریع الاجابه مفاتیح الجنان برای برآورده شدن حاجت

59941829-5143-4F7F-8007-B5788D363EFC-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای سریع الاجابه مفاتیح الجنان برای برآورده شدن حاجت پرداخته ایم. برای حاجت روایی و رسیدن به خواسته ها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعای سریع الاجابه مفاتیح الجنان برای برآورده شدن حاجت,دعای تضمینی برا حاجت …

بیشتر بخوانید »

دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب

1DAD6334-3496-4EA2-8FB3-7137711AA520-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب پرداخته ایم. برای سربه راه شدن و صالح شدن فرزندان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل

058B657F-9677-4A4D-A126-4F3619922A7E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل پرداخته ایم. برای حفظ جنین درشکم مادر دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل,دعای در امان ماندن …

بیشتر بخوانید »

دعای تسخیر قلب محبوب مجرب و تضمینی

11CC1613-E9DE-4B60-8A9B-976F9E9191D3-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی مهر و محبت

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای تسخیر قلب محبوب مجرب و تضمینی پرداخته ایم. برای تسخیر قلب معشوق و محبوب و یار و همراه زندگیتان و ایجاد مهر و محبت فراوان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای تسخیر قلب محبوب …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار

183B15DF-0260-442F-997C-73062ACDB497-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار پرداخته ایم. برای رفع مشکلات و حوادث ناگوار و تلخ و ناخوشایند و گشایش در کارها و آسان شدن کارها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد …

بیشتر بخوانید »

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق – دعای مجرب برگرداندن فوری معشوق

C2F1C0FD-8894-49A0-99EB-9CE752C5AE84-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی مهر و محبت

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مرجانه برای بازگشت معشوق – دعای مجرب برگرداندن فوری معشوق پرداخته ایم. برای بازگشت معشوق و یار زندگیتان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای مرجانه برای بازگشت معشوق – دعای مجرب برگرداندن فوری معشوق,دعای …

بیشتر بخوانید »

ذکرهای مجرب برای شفای بیماری و حفظ از شر جن و انس

ABBE5FA1-C5B3-4AD8-A05D-DC2B82E69EED-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای شفای بیماری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکرهای مجرب برای شفای بیماری و حفظ از شر جن و انس پرداخته ایم. برای شفای مریضی و حفظ از بلایای انس ذکرهای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید.  ذکرهای مجرب برای شفای بیماری و حفظ از …

بیشتر بخوانید »

ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا

8B5B78F9-4598-468B-9A05-42622A17A53E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا پرداخته ایم. برای طلب آمرزش گناهان و دفع بلایا ذکرهای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی …

بیشتر بخوانید »

طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و جدایی بین زن و مرد

FDCDEB92-A00B-4081-A98E-EEF1F3958615-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و جدایی بین زن و مرد پرداخته ایم. برای اختلافات بین زن و شوهر طلسم مجرب عنوان شده را انجام دهید که ان شالله حاجت روا شوید. طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و …

بیشتر بخوانید »